VPS Ultimate Centos 6 z Plesk X

Podstawowa konfiguracja serwera:
CentOS 6 64-bit
CPU 2 GHz x 8 Core
16 GB RAM
900 GB HDD
zainstalowany Parallels Plesk Panel
(zawsze najnowsza wersja)